Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza polityka dotyczy serwisu funkcjonującego pod adresem URL: stickmeart.com
  Właścicielem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:

  Rafał Błażejowski
  ul. Owsiana 84/13
  87-100 Toruń

  Adres kontaktowy poczty elektronicznej serwisu: kontakt@stickmeart.com
  Właściciel serwisu jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na stronie. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: Obsługa zapytań przez formularz, przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów, realizacja zamówionych usług oraz windykacja należności. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wysłane przez pocztę elektroniczną oraz zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez serwis
 4. Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez serwis do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 5. Hosting
 6. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach seohost.pl Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera.
  Zapisowi mogą podlegać: zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików), czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP, informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy.

 7. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 8. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: Operatorzy pocztowi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 9. Informacje w formularzach
 10. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

 11. Istotne techniki marketingowe
 12. Serwis stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Serwis nie przekazuje do tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  Serwis stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie "map ciepła" oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane gdziekolwiek więc nie są w żaden sposób spersonalizowane. Nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe. Serwis może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

 13. Informacja o plikach cookies
 14. Serwis korzysta z plików cookies.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest serwer. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Utrzymanie wybranego przez użytkownika języka strony internetowej
  2. Przesył informacji o wybranym języku między dwiema domenami: niedlasct.com.pl and stickmeart.com
  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Serwisem podmioty.

 15. Zarządzanie plikami cookies
 16. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony stickmeart.com.
  W celu zarządzania ustawieniami cookies należy skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc przeglądarki internetowej.